Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Petscape Kft.

 

Jelen Általános Szerződései Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Petscape Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.alphaspirit.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek).

Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át.

A Szolgáltató kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely az elektronikus kereskedelemhez és az ehhez kapcsolódó jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Petscape Kft.

• A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszkezelés helye): 1145 Budapest, Szugló utca 52., 5. épület.

• A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@alphaspirit.hu

• Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-378809

• Nyilvántartja a Fővárosii Törvényszék mint Cégbíróság

• Adószáma: 28994963-2-42

• Szerződés és kapcsolattartás nyelve: magyar

A Szolgáltató működésének helye és panaszügyintézés helye: a Szolgáltató székhelye.

 

A tárhely-szolgáltató neve, elérhetőségei: 

• Shoprenter.hu Kft.

• Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

• Telefon: +36-1/234-5012

• E-mail: info@shoprenter.hu

• Honlap: https://www.shoprenter.hu

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései vonatkoznak.

1.2. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon (pl. Facebook, Instagram) keresztül érhető el. 

1.3.  A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Jelen szerződés határozatlan időre köttetik.

1.4. A Szolgáltató, mint a Weboldal üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a felhasználókat. A felhívást a Weboldal erre a célra szolgáló felülete (Értesítések) és/vagy az általa küldött hírlevél és/vagy a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

 

2. Megrendelés

2.1. A Weboldalon történő megrendelés regisztrált és nem regisztrált felhasználók számára egyaránt lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges:

•         teljes név*

•         e-mail cím*

•         jelszó*

•         szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)

·         számlázási cím

•         telefonszám*

 

2.2. A Weboldalon történő regisztrációval a Szolgáltató, illetve a Felhasználó:

• a jelen Általános Szerződési Feltételeket minden további aktus nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

• kijelenti, hogy szerződéskötési képessége a jelen szerződés megkötésére vonatkozóan korlátozás alá nem esik, 

• kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során betartják a magyar jog szabályait.

 

A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségért felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli. A Szolgáltató a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága nem ruházható át, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használata felhasználó jogosultságát. A Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja.

2.3. Vásárlás

A Felhasználó az adatlap kitöltésével a szállításhoz és a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat adja meg az Adatkezelési Szabályzat szerint. A Szolgáltató ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. A Felhasználó köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért a Felhasználó felel. A nyilvánvalóan hamis, jogszabályba ütköző vagy hibás regisztrációt a Szolgáltató jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

Ha a Felhasználó tévesen adott meg adatokat (pl. hibás szállítási cím, téves darabszám) és ezt a megrendelés leadását követően veszi észre, úgy mindaddig van lehetősége telefonon vagy e-mailben a módosításra, míg a megrendelt termékeket a Szolgáltató a szállítónak át nem adja.

2.4. Termékek és az árak

A termékek leírását, az áruk jellemzőit és árát a termékek adatlapján tünteti fel a Szolgáltató. Az ár forintban értendő.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén a Szolgáltató jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést törölni. A Szolgáltató a megrendelés törléséről a Felhasználót e-mailben értesíti.

Egyes, külön megjelölt termékek csak külön, egyedi szerződésben meghatározott feltételek szerint vásárolhatók meg. Ez a jelölés az egyes termékek adatlapján található.

2.5. Megrendelés

A szerződéskötés nyelve: magyar. 

A rendelés regisztrációhoz nem kötött.

Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba, vagy a rendelési folyamat során megadja számlázási, szállítási adatait.

Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább nézelődöm” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát, és kiválasztja a „pénztár” ikont.

A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A mennyiség véglegesítését követően a „frissítés” ikonra kattint Felhasználó.

Az adatok megadását követően Felhasználó a ”rendelés jóváhagyása” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével.

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

2.6. Szállítás
A szállítási idő maximum 1 hét.
A szállítás díjköteles.

Ha a csomag az átvételkor sérült, akkor a Felhasználó köteles jegyzőkönyvet felvetetni és a küldeményt Szolgáltató költségére visszaküldeni. Ennek elmulasztása a Felhasználó későbbi mennyiségi és minőségi reklamációinak elutasítását vonja maga után.

Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a Felhasználó hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az Szolgáltató ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni. Amennyiben a Felhasználó a termék átvételével késedelembe esik, úgy Szállító – az előzetes értesítést és az átvételi póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a terméket a késedelembe esett Felhasználó költségére harmadik személynek eladni. Ezen rendelkezések alkalmazandók fizetési késedelem esetén is, amennyiben a termék még nem került átvételre és kifizetésre. 

2.7. Fizetési módok

A számla SimplePay online bankkártyás fizetéssel (Simple Online Fizetési Rendszer - OTP Mobil Szolgáltató Kft.), banki előre utalással vagy postai utánvéttel történik. A Szolgáltató pénzforgalmi jelzőszáma: 12010374-01754033-00100006

A megjegyzésben a megrendelő nevét vagy rendelésszámát kötelező feltüntetni.

 

3.A szerződés megszűnése

3.1. A Szerződés megszűnik:

• a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;

• a Felhasználó jogi személy jogutód nélküli megszűnésével;

• a Felhasználó természetes személy halálával;

• a Felek közös megegyezésével,

• a Felhasználó elállási jogának gyakorlásával,

• rendes felmondással a felmondás napjára kiható hatállyal,

• rendkívüli felmondással a felmondás napjára kiható hatállyal.

A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően a Weboldalakon (elektronikus úton történő szerződéskötés előtt) eleget.

3.2 Elállás joga és visszaküldés

3.2.1 Elállási/Felmondási jog

A Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az Szolgáltatóval megkötött szerződéstől, amely esetben a terméket bontatlan csomagolásában köteles Szállítóhoz visszajuttatni.

3.2.2. Az elállási/felmondási határidő:

Termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

Ha a Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltatói címére vagy elektronikus úton az elektronikus elérhetőségre.

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

3.2.3. Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Felhasználó eláll az Szolgáltatóval kötött szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során banki átutalási módot alkalmaz az Szolgáltató.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést az Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Felhasználó köteles az Szolgáltató részére a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül bontatlan csomagolásban visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli.

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

3.2.4. A Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

1. olyan termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható;

2. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

3. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

Az elállási jog a mellékelt nyilatkozat kitöltésével gyakorolható.

3.3 Jótállás, szavatosság

A termékek eredeti gyári csomagolásban, bontatlanul, sérülésmentesen kerülnek feladásra a címzett részére. A forgalmazott termékekre a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szavatosságot vállalunk. Amennyiben a megvásárolt termék bizonyíthatóan már hibásan került kézbesítésre, úgy azt kérésére kicseréljük.

A jótállás időtartama 2021. január 1.jétől a megrendelt termék árához igazodik, ez az alábbi:

10.000 Ft.-tól 100.000 Ft.-ig: 1 év;

100.000 Ft.-tól 250.000 Ft.-ig: 2 év;

250.000 Ft. felett: 3 év.

A Szolgáltató szavatolja a Vásárlónak, hogy a termék a kézhezvételkor sérülésmentes. Így Szolgáltató szavatolja, hogy a termék Vásárló általi átvételének időpontjában: 

1. A termék rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a felek megállapodtak vagy amennyiben erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás, úgy az megfelel az Szolgáltató vagy a gyártó általi leírásnak, illetve megfelel a Vásárló reális elvárásainak, különös tekintettel a termék jellegére és a termékre vonatkozó hirdetésekre.

2. A termék használható arra a célra, amit az Szolgáltató meghatározott vagy arra a célra, amire az adott termék általában használható.  

3. A termék a megfelelő mennyiségben, méretben és súlyban került leszállításra.

4. A termék megfelel a jogszabályi előírásoknak.

5. Amennyiben a termék az átvételt követő 6 hónapon belül meghibásodik, akkor úgy kell tekinteni, hogy az adott termék már az átvételkor hibás volt. A hibás termék kijavítására a Szolgáltató 6 hónapon belül köteles, amennyiben ez nem lehetséges, a terméket kicseréli. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor az átadás napja lesz a jótállás kezdő időpontja; kijavítás esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amíg a fogyasztó a cikket nem használhatta. A fogyasztó a vállalkozás bármely telephelyén és a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti ezen igényét.

 

Ellenkező kikötés hiányában, a felhasználójogosult arra, hogy a hibás termékre, a jótállási időn belül reklamációt terjesszen elő. Ez nem vonatkozik a következőkre: 

1. olyan hibákra, melyre tekintettel a vásárló árkedvezményt kapott (árcsökkentett termékek);

2. a szokásos használatból keletkező értékcsökkenésre;

3. a szokásos használat során keletkezett hibákra, amelyek a Vásárló számára már az átvételkor nyilvánvalóvá váltak; vagy

4. egyes speciális, a használat jellegével összefüggő esetekre.

 

3.4 Felelősség kizárása

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak az Szolgáltatónak.

A Szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, adatveszteségekért esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

A felhasználó köteles a felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. A Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben a Felhasználó e jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a szerződés azonnali hatályú felmondására.

A Weboldalak olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4. A panaszkezelés rendje

A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy postai levélben juttathatja el a Szolgáltatóhoz. Szóban is tehető panasz a Szolgáltató székhelyén.

A panaszt a Megrendelő az info@alphaspirit.hu e-mail címen, illetve a Szolgáltató székhelyére  megküldött postai levélküldemény formájában közölheti.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a Megrendelőnek. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Megrendelőnek.

A Szolgáltató a vevői panaszt 30 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről, valamint a jogorvoslati lehetőségekről írásban tájékoztatja a Vevőt. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Amennyiben a Felhasználó panasza teljesen, vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Felhasználó az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)
Telefonszáma: +36-88-814-121 (ügyfélfogadási időben), +36-88-814-111 (titkárság)
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
Web: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Amennyiben fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. Szerződő felek megállapítják, Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Ügyfél és a Kibocsátó viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Szerződő Felek az Ügyfél által indított perekben értékhatártól függően kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, ugyanakkor a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján az Ügyféllel szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Ügyfél) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

• az eljáró bíróságot;

• a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

• az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

• azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

• a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

 Egyéb rendelkezések

Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog azirányadó.

 

MINTA: Elállás

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

 

dátum: 2022. 03. 18.


2022. március 18-ig hatályos Általános Szerződési Feltételek

Az oldal tetejére